|

586. Śmierć św. Franciszka

Św. Franciszek zmarł na gołej ziemi, gdyż tak sobie życzył, wieczorem 3 października 1226 r. Przed śmiercią śpiewał razem z braćmi zebranymi wokół niego:

„Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. Błogosławieni ci,
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli, Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni”.