|

580. Dyletancki wytwór

„Tak zwany konflikt pomiędzy nauką a wiarą, będący typowo dyletanckim wytworem filozoficznie naiwnej ery wolteriańskiej, faktycznie już dziś nie istnieje. Wszyscy przeciętnie inteligentni ludzie dawno zdołali pojąć, że wiedza z zakresu nauk ścisłych odpowiada na inne pytania niż Biblia. A zakresy pojęciowe tych zgoła różnych dyscyplin oczywiście się nie pokrywają, wobec czego nie mogą ze sobą konkurować ani walczyć, bo dotyczą innego wymiaru istnienia. Ewangelia nie została napisana po to, by komukolwiek zastąpić podręcznik fizyki czy biologii. Prawdziwa nauka nie wypowiada się w zasadzie na temat istnienia albo nie istnienia Boga, bo ten problem przekracza granice empirycznych jej kompetencji badawczych. Na tym gruncie nie podobna go rozstrzygnąć w sensie pozytywnym ani negatywnym” (A. Łaszkowski).