|

571. Świeca w oknie 

Okres panowania Brytyjczyków w Irlandii był bardzo trudnym czasem dla katolików. Kapłani katoliccy byli wypędzani z kraju lub więzieni. A niektórzy z nich ukrywali się i potajemnie pełnili posługę duszpasterską. Kiedy wierni potrzebowali posługi kapłana, wtedy stawiali w oknie zapaloną świecę. To był znak. Kapłan odwiedzał ten dom, niosąc wiernym Światłość- Jezusa Chrystusa. Później, gdy ustały prześladowania, zwyczaj ten pozostał. Wierni, którzy chcieli, aby kapłan odwiedził ich w okresie Bożego Narodzenia stawiali w oknie zapalone świece.

Zapewne nawiązują do tego nasze bożonarodzeniowe rozświetlone dekoracje w oknach. Szkoda tylko, że pełnią one często rolę tylko ornamentu dekoracyjnego, bez głębszego przesłania duchowego.