|

55. Sąd jest wyżej

Jeden z gorliwszych wyznawców nalegał na księdza, aby ten osądził i potępił jego sąsiada, który według niego jest draniem. Ksiądz odpowiedział: „Tu jest tylko dział sprzedaży, sąd znajduje się na najwyższym piętrze”.