|

985.Pokój na ziemi

Noel Regney, muzyk i kompozytor dzieciństwo spędził we Francji, tam też odbywał studia muzyczne, przerwane przez wojnę, w czasie, której został wcielony do hitlerowskiej armii. Udało mu się jednak zbiec i przyłączyć do francuskiego ruchu oporu. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał w hotelu, grającą na pianinie Glorię Shayne. Po krótkiej znajomości postanowili się pobrać, kontynuując dalej karierę muzyczną.

Gloria w niedługim czasie stała się bardzo popularna, szczególnie po nagraniu piosenki  „Goodbye Cruel World.” Noela, który nadal pracował, jako muzyk dopadła depresja. Wracały okropne przeżycia z czasów wojny. Nie mógł znaleźć wewnętrznego pokoju.

Noel zaczął usilnie szukać pokoju w sobie. Odnalazł go, gdy zaczął rozważać dni, kiedy to we Francji na polu pilnował stad owiec. Wspomniał także piękno i radość świąt, które przeżywał, jako dziecko. Noel skoncentrował się na słowach obietnicy- życzenia aniołów przy stajence betlejemskiej:  „A na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Te przeżycia stały się inspiracją do napisaniu poematu. Utwór ten ofiarował żonie, która szybko skomponowała do niego muzykę. Piosenka mówi o głębokim i spokojnym przesłaniu świąt Bożego Narodzenia, które przekazuje jeden drugiemu. Piosenka wyemitowana przez radio spotkała się z entuzjastycznym odbiorem słuchaczy.