|

540. Terroryzm głodu

Na X Zgromadzeniu Generalnym Synodu Biskupów obradującym w Watykanie, arcybiskup Delhi Vincent Concessao w nawiązaniu do zamachów terrorystycznych powiedział: „Istnieje inny typ terroryzmu ukrytego, o którym mówi się niewiele: jest to terroryzm głodu.” Według materiałów, jakie otrzymali uczestnicy synodu wynika, że każdego roku umiera z głodu na świecie 11 milionów dzieci, 110 milionów nie chodzi do szkoły, 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody pitnej, a prawie połowa ludności świata nie korzysta z odpowiedniej opieki lekarskiej.