|

521. Wierność powołaniu kapłańskiemu

Bł. Ks. Mieczysław Bohatkiewicz, kapłan diecezji pińskiej, został aresztowany przez hitlerowców w roku 1942 za wykonywanie posługi kapłańskiej. Ostatniej nocy przed swoją egzekucją napisał: „Idę w dzisiejszą noc na śmierć, ja i moi konfratrzy, idę spokojnie i mam w Bogu nadzieję, że moje cierpienie i krew wysłużą mi zbawienie. Widocznie była taka wola Boża, nie chciałem uciekać, bo bałem się, by wola Boża nie była pogwałcona… Nie płaczcie po mnie, ale cieszcie się, że wasz potomek i brat zdał egzamin. Wszystkim moim wrogom przebaczam z całego serca i chciałbym im wysłużyć niebo. Niech żyje Chrystus Król. Amen.”