|

515. Katolik w niebie

Po śmierci mężczyzna dostał się do nieba. W bramie powitał go św. Piotr, który zaproponował mu zwiedzanie nieba. W trakcie którego zobaczyli miejsce ogrodzone bardzo wysokim murem. Piotr powiedział: „Zachowuj się bardzo cicho, gdy będziemy przechodzić obok tego miejsca”. „Dlaczego?”- pyta mężczyzna. „Tu są katolicy. Myślą oni, że są jedynymi ludźmi w niebie. Gdyby się dowiedzieli, że są jeszcze inni, czuliby się niezadowoleni. A niektórzy z nich zażądaliby zwrotu pieniędzy”- odpowiada św. Piotr.

Zapewne tę anegdotę wymyślił ten, kto z własnego podwórka zna bardzo dobrze ten problem. Ten problem może dotyczyć członków różnych wspólnot wyznaniowych. Jeśli katolik tak myśli to rozmija się z nauczaniem Kościoła. Sobór Watykański II naucza, że we wspólnocie założonej przez Chrystusa jest pełnia łaski potrzebnej do zbawienia, ale nie wyklucza możliwości zbawienia ludzi dobrej woli poza widzialnymi strukturami Kościoła.