|

50. Wiara chroni przed zezwierzęceniem

Viktora Frankla. Frankl był więźniem obozu koncentracyjnego w czasie drugiej wojny światowej. Doświadczył tam brutalnej rzeczywistości obozowej, która zmieniała więźniów w zwierzęta lub świętych. Doświadczył on zła, które doprowadzało niektórych więźniów do rozpaczy i nienawiści, a innych do nadziei i miłości. Frankl pisze, że wiara była decydującym czynnikiem, który popychał jednych do zezwierzęcenia, a drugich do świętości. To autentyczna wiara dawała więźniom moc zachowania godności ludzkiej, nadzieję i siłę przetrwania.