|

46. Szminka w rzece

Maria dla uzasadnienia nieufności do Kościoła i duchowieństwa przytoczyła jeszcze wydarzenie z lat młodości swojej mamy. Były to lata trzydzieste. Franka z Jabłonki Kościelnej należała w swojej wsi do awangardy młodzieżowej. Szminka, jaką udało się jej zdobyć świadczyła o tej przynależności. Trzymała ją jak cenny skarb, używała jej bardzo oszczędnie. Z lekko pomalowanymi wargami udała się na rekolekcje wielkopostne. W czasie jednej z nauk rekolekcyjnych misjonarz w płomiennych słowach gromił „poprawianie Pana Boga” tzn. makijaże, malowanie się itp. Franka przejęła się tymi naukami. W drodze powrotnej do domu, przechodząc przez most wyrzuciła szminkę do rzeki. Koniec z malowaniem się. Rok minął szybko. W parafii odbywały się kolejne rekolekcje. Oczywiście wybrała się na nie także Franka. Kaznodzieja mówiąc o rodzinie zachęcał kobiety, aby starały się przypodobać swoim mężom. „Trochę makijażu nie zaszkodzi”- powiedział. Franka nie mogła sobie wydarować szminki wyrzuconej do rzeki. Po wielu latach, wspominając to wydarzenie powiedziała do Marii: „Nie słuchaj, co księża mówią na ambonie”.

Tak ważne jest w słuchaniu słowa Bożego odróżnienie istotnych prawd naszej wiary, koniecznych do zbawienia od tych nie istotnych, które mogą się zmieniać w zależności od uwarunkowań historycznych i kulturowych.