|

399. Przez cierpienie ku prawdzie

Cierpienie stawia człowieka w obliczu prawdy i nie pozwala mu na trwanie w urojonym obrazie samego siebie i otaczającego go świata .  Clive Staples Lewis w jednym z tomów Opowieści z Narnii pod tytułem Srebrne krzesło pokazuje tę prawdę na przykładzie losów bohatera, Błotosmętka, który chcąc wyzwolić się spod złowrogich czarów Czarownicy, wkłada swoją nogę do ognia. „Ból otrzeźwił Błotosmętka tak, że przez chwilę wiedział dokładnie, co naprawdę myśli. Nie ma nic lepszego od mocnego wstrząsu spowodowanego bólem, jeśli się chce wyzwolić z mocy pewnego rodzaju czarów”.