036. Szukaj Pana e dzieleniu się Chlebem

”Jeśli pragniesz zachować życie,

czyń to co apostołowie czynili.

Oni ofiarowali Mu gościnę.

Pan chciał kontynuować swoją podróż,

ale oni zatrzymali Go.

A pod koniec podróży powiedzieli do Niego:

„Zostań z nami, gdyż dzień nachylił się ku wieczorowi”

Pan objawił samego siebie w łamaniu chleba.

Gościnność przywróciła im utraconą wiarę.

Jeśli ty chcesz rozpoznać Zbawiciela,

przyjmij obcych.

Szukaj Pana w dzieleniu się chlebem.

św. Augustyn