|

227. Z Chrystusem przetrwać katorgę

Amerykański ksiądz Walter Ciszek 23 lata spędził w rosyjskich łagrach. Potworne warunki obozowe doprowadziły go do załamania, pogrążył się w bezgranicznej rozpaczy. W tym krytycznym momencie spoglądał na krzyż i prowadził dialog z Bogiem: Powiedziałem Bogu, że nie mam już siły, jestem kompletnym bankrutem, a jedyną moją nadzieją jest On sam. Czuję się całkowicie opuszczony. Chciałbym umrzeć. To doświadczenie pomogło mu pełniej zrozumieć słowa Chrystusa: „Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha Mojego”.

Ks. Ciszek wspomina, że te rozmowy z Chrystusem ukrzyżowanym pomogły mu przetrwać katorgę obozową i włączyć swoje cierpienia w strumień łaski prowadzącej ku zmartwychwstaniu.