|

215. Wiara jest obecnością miłującego Boga

Leonardo Mondori był właścicielem i prezydentem koncernu wydawniczego „Arnoldo Mondadori S.p.A. Zmarł w roku 2002 w wieku 56 lat. Przeszedł długą drogę od niewiary do bezgranicznego zaufania Chrystusowi. Różnego rodzaju próby życiowe doprowadziły go do okrycia Boga. Takim ostatnim doświadczeniem był pobyt w szpitalu, o którym pisze: „Chyba moją największą pokusą była pycha. Poczucie, że gdy się jest zdrowym, szanowanym, mającym się dobrze, jest się w centrum wszechświata. A tam w szpitalu stałem się chorym na raka emigrantem, tak jak inni anonimowi w oczach świata. Właśnie tam, w Memorial Hospital, na nowo przekonałem się, że wiara nie jest filozoficzną ideą, etyką lub jakąś propozycją ideału lub mądrości, ale obecnością Boga, który jest Miłością. Taka wiara pokonuje samotność i ofiaruje dar wielkiego duchowego pokoju. Było to bardzo konkretne, namacalne doświadczenie obecności Boga, o wiele ważniejsze, niż rezultat jakiegoś rozumowania. I w tych okolicznościach zaczynasz zdawać sobie sprawę, że zależysz od Kogoś, Kto cię bardzo kocha, a nie od jakiegoś anonimowego i ślepego przeznaczenia. Liczysz się wtedy z możliwością śmierci, ale bez lęku, bez nerwicowego ukrywania i udawania, że się nic nie stało, zachowywania się, jakby śmierci nie było”.