|

1028. „Rodzice zastępują nam Pana Boga na ziemi” 

„Rodzice zastępują nam Pana Boga na ziemi. Dlatego każdy ojciec powinien dbać i troszczyć się o wychowanie swoich dzieci. Ojciec powinien zadbać o to, aby dzieci miały gdzie mieszkać, co jeść i w co się ubrać. Ojciec powinien dawać dzieciom dobry przykład w życiu codziennym, jak też w wychowaniu religijnym, aby mógł być wzorem do naśladowania przez swoje dzieci.

Ojciec powinien wspólnie z dziećmi codziennie odmawiać pacierz, wspólnie z dziećmi uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. i nabożeństwach.

W wolnym czasie z dziećmi czytać Pismo św. Ojciec powinien zwracać uwagę, aby dzieci nie wchodziły w złe towarzystwo jak również nie oglądały niedozwolonych filmów. Ojciec powinien postępować zgodnie z przykazaniami religijnymi” (Joanna Warzecha – II a – strona internetowa by @ W.M. styczeń 1999)