|

948. Niedokończona budowla

Na rewersie banknotu jednodolarowego widzimy dwa koła. W jednym z nich jest niedokończona piramida, nad którą czuwa oko Opatrzności Bożej. Wymowa tego symbolu jest następująca: Ameryka pozostaje krajem w ciągłym rozwoju, nigdy nie można będzie powiedzieć, że już wszystko jest wykonane. Na przyszłe pokolenia czeka dalsza praca. Budowanie narodu sprawiedliwości i pokoju trwa już 228 lat i na pewno trwać będzie jeszcze długie lata. Wokół tego symbolu jest modlitwa: „Annuit coeptis”- „Niech Boża Opatrzność czuwa nad naszymi przedsięwzięciami”.

Pomijając pewne elementy masońskiej symboliki, wymowę tego znaku, możemy odnieść do chrystusowego wezwania budowania Królestwa Bożego. W Chrystusie wzięło ono początek. Zaś my, swoim życiem, inspirowanym Ewangelią dopełniamy je i stajemy się jego domownikami.