|

148. Upominanie

Jezuita, Herbert F. Smith w jednym ze swoich kazań podaje dwanaście rad, jak powinniśmy upominać bliźniego. 1.Sam nie jesteś skory do przyjmowania uwag, a zatem bądź ostrożny w ich udzielaniu. 2. Upominaj jak przyjaciel, który sam także błądzi, a nie jako wróg. 3. Wiedząc jak bardzo ranią nas niesprawiedliwe upomnienia, staraj się nie ranić innych. 4. Wypominanie dawnych błędów nie jest upominaniem, ale potępieniem. 5. Wiedz, że miłość więcej może zrobić aniżeli oskarżenie. 6. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomóż upominanemu. 7. Celem upomnienia jest uleczanie, a nie zranienie kogoś.  8. Rozważ wcześniej, czy dana osoba potrzebuje bardziej pomocy, czy upomnienia. 9. Nie upominaj zbyt często, upominaj tylko w najistotniejszych uchybieniach. 10. Upominanie rani, dlatego nie czyń tego brutalnie. 11. Pomyśl jak Maryja pełna miłości i ducha modlitwy upomina, naśladuj ją w tym. 12. Wejdź w położenie upominanego i pomyśl o tym.