|

1078. Małżeństwo według „zakonnej reguły”

Jeden z pisarzy średniowiecznych użył żartobliwego porównania życia małżeńskiego z zakonnym. Małżeństwo kieruje się sześcioma regułami. 

1. Z początku każde małżeństwo żyje jakoby wg reguły benedyktyńskiej: wszystko idzie ochoczo i swobodnie. 

2. Później zaczynają żyć wg reguły zakonu kaznodziejskiego: częste zwady, kazania rano i wieczorem, choć bez błogosławieństwa. 

3. Żyją też wg reguły Karmelitów Bosych, bo muszą znosić dużo trudów, postów i krzyży; 

4. Nieraz tak czynią, jak w zakonie biczowników, bo sobie nawzajem skórę porządnie trzepią. 

5. Zachowują też nieraz regułę Kartuzów: każde milczy uparcie i do drugiego całymi dniami słowa nie przemówi, lub tylko krótko odmruknie. 

6. Wreszcie próbują nieraz i samotnego, pustelniczego życia każde idzie w inną stronę.