|

1220.Budowanie wspólnoty małżeńskiej- okruchy II 290

Św. Paweł w Liście do Koryntian wymienia kilka cech miłości, która zapewnia trwałość małżeństwa: Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje.    

Ta miłość w życiu przebiera różne formy. W czasopiśmie „In Touch” z 18 czerwca 1993 roku zamieszczono dla małżonka takie rady: Bądź cierpliwy (nie popędzaj). Kochaj ją jak kochasz swoje ciało (co znaczy wyręcz ją w niektórych pracach). Doceń jej rolę w rodzinie ( czy zostaje ona w domu, czy pracuje poza nim wykonuje najważniejszą pracę na świecie). Módl się za nią, jak nigdy dotąd tego nie robiłeś (ponieważ Bóg słucha naszych modlitw). Zredukuj swoje oczekiwania (nie zawsze musi olśniewająco wyglądać). Zrób dla niej coś niewielkiego (w zamian nic nie oczekując). Ukaż jej, że jest najbardziej kochaną kobietą na świecie (gdy to zrobisz, prawdopodobnie po raz pierwszy w swoim życiu zasłabnie). A przede wszystkim wytrwaj (jesteście związani na całe życie). Bądź zawsze czuły i gotowy do jej wsparcia. Niech nie brakuje słów uznania i pochwały (działa to jak wysokooktanowe paliwo na silnik).


Jeśli ktoś nie ma takiej miłości musi się liczyć z tym, że rozpocznie, może nawet bardzo hucznie i uroczyście „budowanie” małżeństwa, ale nie dokończy, bo zabraknie mu zasadniczego budulca jakim jest miłość ofiarna, zakotwiczona w Bogu. Będzie podobny, do ewangelicznego budowniczego wieży, który rozpoczął budowę, ale jej nie dokończył.