|

1204. Gromadzenie skarbów dla siebie

John G. Wendel i jego siostry byli uważani za jednych z najbardziej skąpych mieszkańców Nowego Jorku. Po rodzicach odziedziczyli olbrzymi majątek. Wydawali bardzo mało. Skąpili na wszystkim. Przez pięćdziesiąt lat nie słyszano o jakiejkolwiek ich działalności charytatywnej. Cały swój majątek zachowali dla siebie. Pod wpływem brata, który kierował się wyrachowaniem materialnym, siostry nigdy nie wyszły za mąż. Przez pięćdziesiąt lat żyli w jednym mieszkaniu w Nowym Jorku. W roku 1931 zmarła ostatnia siostra. Jej majątek oszacowano 100 milionów dolarów. Jak na tamte czasy była to zawrotna suma. Jak się okazało, zmarła miała tylko jedną sukienkę przez siebie uszytą, którą używała przez dwadzieścia pięć lat. Jakże ubogie było ich życie podporządkowane materialnym bogactwom.

W tym miejscu trudno się powstrzymać od zacytowania słów Chrystusa: „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.