|

1190. „Nowy porządek w Chrystusie”

Na rewersie Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, która jest umieszczona także na jednodolarowym banknocie jest wymowny symbol. Pomijam tutaj fakt świadomego, czy nieświadomego nawiązania do masońskiej symboliki. Tego znaku używali masoni z Zakonu Iluminatów, którego założycielem był Weishaupt, wychowanek jezuitów, a później nieprzejednany wróg chrześcijaństwa. Na rewersie wspomnianej pieczęci pod symbolem Oka Bożej Opatrzności jest niedokończona piramida. Ma to symbolizować Amerykę, która ciągle pozostaje krajem niekompletnym, Budowanie narodu sprawiedliwości i pokoju rozpoczęte ponad dwieście lat temu będzie trwać przez kolejne lata i wieki. To budowanie ma się dokonywać pod Okiem Bożej Opatrzności. Towarzyszą temu łacińskie słowa zamieszczone na Pieczęci: „Annuit coeptis” („błogosław w naszym przedsięwzięciu”), a u dołu: „Novus ordo seculorum” („nowy porządek wieków”).

Tę symbolikę możemy odnieść do słów Chrystusa, wzywających do głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Królestwo to zapoczątkowane przez Chrystusa wymaga naszego dopełnienia, jest jakby niedokończoną piramidą. Dokonujemy tego pod okiem Bożej Opatrzności. Chrystus rozpoczął „nowy porządek”. Liczenie wieków rozpoczęło się od Jego narodzin. W tym czasie ciągle pojawiają się ludzie, jak masoni, komuniści, faszyści, którzy chcą budować własny porządek wieków. Ot choćby komunardzi paryscy, którzy topiąc własny naród we krwi rozpoczęli liczenie wieków od przejęcia przez nich władzy. Te wszystkie próby wyglądają żałosne wobec Chrystusa, który idzie przez wieki, posyłając swoich uczniów, aby głosili światu Dobrą Nowinę.