|

1182. Naśladować Chrystusa

D.M. Stearns wygłosił płomienne kazanie nie na temat: „Chrystus naszym Zbawicielem”. Gdy wychodził ze świątyni podszedł do niego mężczyzna i zapytał: „Dlaczego nie głosiłeś, że Jezus jest naszym przykładem do naśladowania?” Stearns odpowiedział: „Jeśli bym nauczał, że On jest dla nas przykładem, naśladowałbyś Go?” „Oczywiście-  odpowiedział pewny siebie mężczyzna- przecież ja wierzę, że On jest dla nas przykładem do naśladowania”. „W porządku – przytaknął kaznodzieja- zobaczmy zatem, co mówi na ten temat Biblia”. I odczytał fragment z 1 Listu św. Piotra: „Chrystus przecież również cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami”. „Właśnie to jest to w co ja wierzę”- powiedział mężczyzna. „Ale- upierał się kaznodzieja- czy możesz iść dosłownie śladami Chrystusa, jak mówi Biblia?” Mężczyzna zadeklarował, że to jest właśnie to, co stara się czynić. Po przeczytaniu słów: „Kto nie popełnił grzechu”, kaznodzieja zapytał: „Czy jesteś w stanie postawić ten krok”. Odpowiedzią mężczyzny było milczenie. Nikt nie spodziewał się takiego pytania. Kaznodzieja powtórzył pytanie. I znowu konsternacja i cisza. Po chwili milczenia Stearns powiedział zdecydowanym głosem: „To czego człowiek potrzebuje w pierwszym rzędzie to jest Zbawiciela”. Chrystus jest przykładem do naśladowania dla tych, którzy wcześniej przyjęli Go jako swego Zbawcę (Edmond Hiebert Following Jesus).