|

1178. Droga do przebaczenia

Roy L. Smith daje takie rady, gdy mamy problemy z wybaczeniem naszym winowajcom: 1) Porównaj swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa, a zobaczysz, że nie tak bardzo zostałeś skrzywdzony. 2) Przypomnij sobie ile otrzymałeś dobra od innych, a szczególnie od tej osoby która cię zraniła. 3) Sporządź listę dóbr jakie otrzymałeś od Boga. 4) Dziękuj Bogu za Jego błogosławieństwo, za Jego miłość i wybaczanie co dzień. 5) Zdobądź się na szlachetny wysiłek modlitwy za tego, który cię zranił. 6) Idź dalej, szukając możliwości pomocy swemu winowajcy. 7) Jeśli wykroczenie jest szczególnie trudne do zapomnienia próbuj wymazać je z pamięci przez pozytywne myślenie pełne dobra i życzliwości. 8) Zanim udasz się na nocny odpoczynek powtórz powoli i z namysłem fragment z Modlitwy Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”.