|

1177. Co to jest grzech?

Co to jest grzech?

Człowiek nazywa to wypadkiem, Bóg nazywa to obrzydliwością.

Człowiek nazywa to defektem, Bóg nazywa to chorobą.

Człowiek nazywa to błędem, Bóg nazywa to wrogością.

Człowiek nazywa to swobodą, Bóg nazywa to bezprawiem.

Człowiek nazywa to błahostką, Bóg nazywa to tragedią.

Człowiek nazywa to pomyłką, Bóg nazywa to szaleństwem.

Człowiek nazywa to słabością, Bóg nazywa to zatwardziałością. ( Utwór „Poezja i proza” anonimowego autora).

Bóg daje człowiekowi szansę i moc zwycięstwa nad złem. Jednak wcześniej człowiek musi nazwać grzechy po imieniu i szczerze za nie żałować.