|

1174. Sprawiedliwość śmierci

Aleksander Wielki, widząc jak Diogenes uważnie przyglądał się ludzkim szczątkom, zapytał go czego tam szuka. Wybitny filozof odpowiedział: „Szukam i mogę znaleźć różnicy między kośćmi twojego ojca i kośćmi jego niewolników”.

Ludzie doświadczający w życiu wielu niesprawiedliwości, bardzo często stwierdzają z gorzką satysfakcja: Dobrze, że istnieje śmierci, jedyna sprawiedliwość na świecie. Rzeczywiście wydaje się, że śmierć zaprowadza sprawiedliwą równość między ludźmi. Jednak to tak nie jest, bo przecież odbieramy też jako pewną niesprawiedliwość śmierć kilkumiesięcznego dziecka i śmierć sędziwego staruszka. A zatem śmierć nie może być czymś pozytywnym w życiu, nawet w wymierzaniu sprawiedliwości. Śmierć jest czymś złym, i jak uczy nas Biblia jest owocem grzechu. Przezwyciężanie grzechu jest równoczesnym przezwyciężaniem śmierci.