|

1171. Spragnieni miłości

Jean Vanier, syn gubernatora generalnego Korony Brytyjskiej w wieku 12 lat wstąpił do szkoły marynarki wojennej w Anglii. W roku 1950 opuścił ją i zmienił styl życia. W dużej mierze wpływ na tę decyzje miało zetknięcie się z niepełnosprawnym. Podczas pierwszego spotkania zauważył jak bardzo są oni spragnieni ludzkich odruchów miłości. Usłyszał w duszy ich błagalne wołanie: „Czy kochasz mnie? Czy mnie można kochać? Czy mam jakąkolwiek wartość dla innych? Dlaczego zostałem porzucony?” Pod wpływem tych przeżyć przyłączył się w Paryżu do studenckiej wspólnoty studiów i modlitwy, założonej przez dominikanina Thomasa Philippe’a. Z czasem O. Philippe, aby bardziej poświecić się niepełnosprawnym rezygnował z profesury w seminarium duchownym i został kapelanem w domu dla niepełnosprawnych psychicznie. Dawny mistrz pociągnął za sobą 36 letniego Vaniera, który kupił domek dla siebie i dwóch niepełnosprawnych. Wkrótce został dyrektorem tego domu opieki, który przekształcił się z czasem w pierwszy dom „Arki”. Takie były początki ruchu L’Arche (Arka), międzynarodowej federacji wspólnot, w których niepełnosprawni i „pełnosprawni” mieszkają i pracują razem. Tworzą swoistą partnerska wspólnotę rodzinną, gdzie niepełnosprawni odnajdują miłość, czują się potrzebni i dowartościowani.

Chrystus zamieszkał wśród nas. Stał się podobny do nas. Obdarzył nas miłością. Dał nam łaskę i moc stawania się dziećmi bożymi.