|

1170. Odczuć Bożą miłość

Wybitny pisarz i myśliciel rosyjski Lew Tołstoj napisał: „Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poczuciem całkowitej zależności od Niego, podobne jest to do tego uczucia, którego doznaje niemowlę w rękach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi; ale wie, że jest ktoś, i mało tego, wie, że ten ktoś – kocha go”.

Zapewne o takim zawierzeniu mówił Chrystus, kiedy przypominał, że nie odziedziczymy Królestwa Bożego, jeśli nie staniemy się jak dzieci.