|

1167. Karykatura Boga

Przypisywanie Bogu ludzkich niecnych intencji możemy znaleźć także na kartach Biblii. Przed laty, jeden z najwybitniejszych teologów brytyjskich, jako członek specjalnej komisji parlamentarnej rozpatrywał sprawę szefa rabinów w brytyjskim parlamencie. Jedno z pytań komisji miało wyjaśnić, czy wiara rabina nie koliduje z prawami jakimi kieruje się parlament brytyjski. W czasie przesłuchania jeden członków komisji otworzył Biblię i odczytał fragment z Pierwszej Księgi Samuela, w której Bóg mówi do króla Saula przez proroka Samuela: „Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły”. Po odczytaniu tego fragmentu powiedział. „Tak jest napisane w Biblii. Czy wierzysz, że Bóg to powiedział do Samuela?” Rabin odpowiedział: „Wierzę, że Samuel to słyszał, ale nie wierzę, że Bóg to powiedział” (Harold S. Kushner Living a Life That Masters).