|

1165. Niebo w bliskości Chrystusa

Ryszard Baxter zastanawiając się nad rzeczywistością nieba pisał: „Moja wiedza o tym życiu jest niewielka. Oczy wiary są jakby zamglone. Ale wystarczy to, że Chrystus wszystko wie. I że ja będę z Nim”.

Można powiedzieć, że w naszym szukaniu nieba najważniejsze jest szukanie bliskości Chrystusa, bo on jest drogą do nieba i sam staje się niebem