|

1162. Prawdziwy pokój

Anonimowy autor wymienia czynniki warunkujące pokój serca, umysłu i duszy: 1. Uwolnij się od podejrzeń i urazów. Pielęgnowanie w sobie urazy i zazdrości jest głównym źródłem nieszczęścia. 2. Nie żyj przeszłością. Powracanie i rozważanie dawnych błędów i niepowodzeń prowadzi do depresji. 3. Nie marnuj czasu i energii na walkę z tym czego nie jesteś w stanie zmienić nawet w najmniejszym stopniu. Staraj się współpracować ze światem zamiast uciekać od niego. 4. Nie wycofuj się z życia. Nie ulegaj pokusie ucieczki i odseparowania się od ludzi w czasie emocjonalnego stresu. 5. Unikaj litowania się nad sobą gdy życie jest dla ciebie bardzo trudne. Zauważ, że każdy w życiu doświadcza cierpienia i nieszczęścia. 6. Rozwijaj staromodne cnoty, jak miłość, współczucie i lojalność. 7. Nie oczekuj zbyt wiele dla siebie. Jeśli będzie zbyt wielka rozbieżność między twoimi oczekiwaniami a możliwościami ich realizacji zrodzi to w tobie poczucie niskiej wartości. 8. Uwierz w coś co przewyższa ciebie. Egoistyczne skoncentrowanie się na sobie nigdy nie da ci poczucia szczęścia takiego jakiego oczekujesz.

Powyższe rady mogą być użyteczne, ale nie wystarczające do zbudowania pokoju, „szalom” o jakim mówi Biblia. Ten pokój można zbudować tylko w Bogu. Jest on owocem harmonijnej jedności z Bogiem. Jest on niezależny od zewnętrznych uwarunkowań.