|

1148. Wielki akt wiary i nadziei

George Bush jako wiceprezydent reprezentował Stany Zjednoczone na pogrzebie przywódcy Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa. Bush wspomina, że był bardzo wzruszony postawą wdowy po Breżniewie, która nie mogąc wyrazić swojej wiary w Boga, jak skamieniała stała przy otwartej trumnie męża. Gdy żołnierze wzięli wieko trumny, wtedy wdowa zdobyła się na wielki akt odwagi i nadziei, który szokował zgromadzonych przy trumnie ideowych ateistów i komunistów. Pochyliła się nad zwłokami męża i uczyniła wielki znak krzyża na jego piersi. W twierdzy laicyzmu i wszechpotężnego ateizmu, któremu przewodził Breżniew pokazała wszystkim, że jej mąż błądził. Wyznała wiarę, że jest inne życie w Chrystusie, który dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał. Zawierzyła swego męża miłosierdziu Bożemu. (Gary Thomas, Christian Times, 3 październik a, 1994 r).