|

1138. Cierpienie częścią naszego życia i zbawienia

W piętnastym wieku św. Patryk udzielał chrztu królowi Agensowi. W czasie ceremonii, Święty przez nieuwagę postawił pastorał na stopie króla i mocno się na nim oparł. Po skończonej ceremonii Patryk spojrzał w dół i zobaczył krwawiącą stopę monarchy. Gdy uświadomił sobie, co zrobił zaczął przepraszać króla i prosić o wybaczenie. „Dlaczego królu cierpiałeś nic nie mówiąc”- zapytał Święty. Król odpowiedział: „Myślałem, że jest to cześć obrzędu chrztu świętego”.

Parafrazując to zdarzenie możemy powiedzieć, że cierpienie Chrystusa to jeden z elementów w dziele naszego odkupienia. Zaś przywoływanie Męki Chrystusa w liturgii wielkopostnej, to jeden z elementów celebrowania najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości, jaką jest Zmartwychwstanie Pańskie. I w końcu nasze osobiste cierpienie to jakby kamyk, który wpisuje się w piękną mozaikę naszego zmartwychwstania.