|

1108. Wzrastanie w Bogu

Thomas Wheeler, prezes dużej firmy ubezpieczeniowej w Massachusetts podróżował ze swoją żoną samochodem. Po drodze zajechali na stację benzynową, aby zatankować paliwa. Pracownik stacji zajął się samochodem, tymczasem Thomas, aby rozprostować nogi wybrał się na krótką przechadzkę. Wracając do samochodu zauważył, że jego żona prowadzi bardzo ożywioną rozmowę z pracownikiem stacji benzynowej. Wheeler zapłacił i ruszył w drogę. Na pożegnanie, pracownik stacji benzynowej serdecznie pomachał ręką i powiedział do żony Thomasa: „Przyjemnie było z tobą porozmawiać”. W drodze Wheeler zapytał żonę, czy zna tego człowieka. Żona odpowiedziała, że razem z tym mężczyzną uczęszczała do jeden klasy i przez rok chodzili ze sobą. „Miałaś szczęście, że mnie spotkałaś- chełpliwie powiedział Thomas- jeśli byś jego poślubiła byłabyś teraz żoną pomocnika na stacji benzynowej, a nie żoną szefa wielkiej firmy ubezpieczeniowej”. „Mój drogi- odpowiedziała żona- gdybym wyszła za niego, to prawdopodobnie on byłby szefem wielkiej firmy ubezpieczeniowej, a ty pomocnikiem na stacji benzynowej” (Bits and Pieces, 9 stycznia, 1992). 

Ta autentyczna historia jest doskonałą ilustracją prawidłowego funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej. Małżonkowie ubogacają się wzajemnie różnymi wartościami, przez co mogę pełniej wykorzystać swoje możliwości i łatwiej osiągnąć życiowy cel. Motorem napędowym tak pojętej wspólnoty jest miłość małżeńska, która sprawia, że zapominamy o sobie a zabiegamy o dobro współmałżonka. Parafrazując możemy powiedzieć, że jak Wheeler dzięki żonie doszedł do takiego stanowiska, tak małżonkowie włączając Boga w swe życie zdobywają godność dzieci bożych.