|

1104. Źródło rodzinnego szczęścia

             „Focus on the Family Bulletin” przeprowadził ankietę wśród 500 rodzin i na jej podstawie wyszczególnił kilka najważniejszych zasad budowania trwałej i szczęśliwej wspólnoty rodzinnej. 1. Zrozumienie. 2. Akceptacja i wspieranie się. 3. Wzajemny szacunek. Dzielenie się czasem i odpowiedzialnością. 4. Jasne odróżnianie dobra od zła. 5. Zachowanie tradycji i zwyczajów. 6. Autentyczne życie religijne. 7. Uszanowanie prywatności. Ankieta przeprowadzona przez Uniwersytet Nebraska- Lincoln wskazuje na podobne wartości. Oto one. 1. Wzajemne uznanie i wdzięczność. „Członkowie rodziny nie szczędzą sobie komplementów i szczerze okazują sobie aprobatę. Starają się także, aby inni mieli poczucie własnej wartości i dobra”. 2. Zdolność pozytywnego rozwiązywania kryzysów. „Pragną w trudnej sytuacji dojrzeć pozytywy i na nich się koncentrować w przezwyciężaniu trudności”. 3. Wspólny czas. „Tak trzeba ułożyć porządek zajęć, aby rodzina mogła ze sobą spędzić jak najwięcej czasu w takich wymiarach życia rodzinnego, jak posiłki, praca, rekreacja itp.”. 4. Bezgraniczne oddanie i wzajemna troska. „Dla rodziny najważniejsze jest szczęśćcie i dobro każdego jej członka. Aby temu sprostać, wszyscy domownicy powinni poświecić cały swój czas i energię w osiągnięciu tego celu”. 5. Poprawna komunikacja między członkami rodziny. „Rodziny spędzają wiele czasu na wspólnych rozmowach. Wzajemnie się słuchają i okazują sobie szacunek”. 6. Wysoki stopień zaangażowania religijnego. „Nie wszyscy należą do zorganizowanych struktur religijnych, ale uważają się z ludzi bardzo religijnych”.

            Wszyscy, którzy stają na ślubnym kobiercu chcieliby stworzyć taką rodzinę. Nie wszystkim to się jednak udaje. Możemy znaleźć tysiące odpowiedzi, dlaczego nie wyszło. Z pewnością trzeba pytać, dlaczego tak się stało, lecz lepiej pytać wcześniej, co zrobić, aby nie doszło do rodzinnej tragedii.