|

1087. Najlepsze wykorzystanie czasu

Miesięcznik Our Daily Bread podaje ciekawą statystykę przeciętnego wykorzystania czasu w życiu trwającym 70 lat. Oto dane:

Sen                            23 lata            32.9%

Praca                         16 lat              22.8%

TV                               8 lat                11.4%

Jedzenie                    6 lat                8.6%

Podróże                     6 lat                8.6%

Rozrywka                  4.5 roku         6.5%

Choroba                    4 lata              5.7%

Ubieranie się             2 lata              2.8%

Religia                       0.5 roku         0.7%

Razem                       70 lat              100%

            I pomyśleć, że czas poświęcony sprawom religijnym okaże się kiedyś najważniejszy. Cza spędzony w obliczu Boga pomaga nam pełniej odkrywać nasze powołanie, ostateczny cel życia naszego życia, najważniejsze wartości, jednym słowem jak mądrzej i piękniej przeżyć życie, które rozpoczęło w dniu naszego poczęcia i zajaśnieje nieogarnioną pełnią, gdy staniemy przed obliczem Pana w dniu ostatecznym.