|

1085. Koniec świata

            Pod koniec XIX wieku dwóch francuskich pisarzy odwiedziło sławnego francuskiego uczonego, Peirra Berthelota. Berthelot przepowiedział wtedy wynalezienie w następnym wieku broni masowej zagłady. Powiedział do pisarzy: „To są dopiero pierwsze litery z listy alfabetu zniszczenia i zagłady”. Po chwili milczenia jeden z pisarzy cicho powiedział: „Myślę, że zanim ten czas nastanie, Bóg przyjdzie, jako wielki odźwierny z kluczami u pasa i powie: ’Panowie, to już koniec czasu’”.

            Chrystus mówi o znakach zapowiadających koniec świata. Każde pokolenie ma swoje znaki. Dla naszego pokolenia takim znakiem może być broń masowej zagłady. Nie trudno sobie wyobrazić koniec cywilizacji ludzkiej, gdy ta broń zostanie użyta. Celem zapowiedzi końca świata nie jest wyznaczanie konkretnej daty, ale wezwanie do czujności, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Chrystusem.