|

1064. Ocalająca moc zaufania

            Jeden z uczniów zapytał Konfucjusza, jakie są cechu dobrej władzy. Ten odpowiedział: „Dostatek pokarmu, odpowiednie uzbrojenie i zaufanie ludu”. „Jednak przypuśćmy, że z jednego z tych elementów trzeba byłoby zrezygnować „- mówił dalej uczeń. „Zrezygnowałbym z uzbrojenia” – odparł Konfucjusz. „A gdyby trzeba było odrzucić jeszcze jeden z dwóch pozostałych?” –Kontynuuje uczeń. Zrezygnowałbym z pokarmu. Ludzie już od dawna nawykli do znoszenia głodu, ale naród, który stracił zaufanie do przywódców i tak jest zgubiony”- zakończył Konfucjusz.

            Powyższą historię, odnosząc do Chrystusa możemy zinterpretować w odwrotnej perspektywie. Chrystus jest władcą absolutnym i każdy, kto utraci ufność do Niego jest zgubiony.