|

1063. Czy wierzysz, że Chrystus zamieszkał wśród nas?

            Jeden z klasztorów przeżywał kryzys. Zabrakło gorliwości w wypełnianiu reguł zakonnych oraz wzajemnej miłości i życzliwości. Kilku zakonników opuściło klasztor. Przełożony czując się bezradny udał się po radę do świątobliwego pustelnika. Ten go wysłuchał i powiedział: „To dziwne, że w waszej wspólnocie tak się dzieje, przecież żyje wśród was Mesjasz. Jest tylko nierozpoznany, bo zewnętrznie wygląda jak każdy mnich. Opat wrócił do klasztoru i zrelacjonował współbraciom słowa pustelnika. We wspólnocie zapanował wielka konsternacja. Każdy zachodził w głowę, który z nich jest Chrystusem.

            Świadomość obecności Chrystusa zmieniła życie klasztorne nie do poznania. Mnisi zaczęli okazywać sobie więcej szacunku i miłości, więcej czasu poświęcali na wspólną modlitwę. Stali się bardziej gorliwi i szczerzy. A ludzie z zewnątrz zauważyli, że w klasztorze jest coraz więcej zakonników, którzy błyszczą przykładem świętości.             Czy naprawdę wierzymy, że Syn Boży zstąpił na ziemię i zamieszkał wśród nas?