|

1059. Zakłamany świat

Częścią funduszy szwedzkiej Fundacji Noblowskiej, z których odsetki finansują nagrody Nobla, w tym i nagrodę pokojową, zarządza firma lokująca pieniądze w sektorze zbrojeniowym – poinformował norweski portal informacyjny Dagsavisen. Ake Alteus, dyrektor finansowy Fundacji Noblowskiej przyznał, że znana amerykańska firma T. Rowe Price Groupe otrzymała, podobnie jak inne tego typu firmy, wolną rękę od Fundacji, co do sposobu zarządzania powierzonymi jej funduszami. Jednocześnie obiecał, że Fundacja przeprowadzi z przedstawicielami T. Rowe Price Groupe rozmowę na temat zasad etycznych, które musi przestrzegać w zarządzaniu funduszami noblowskimi.

Amerykańska firma lokuje pieniądze w dużej części w akcjach Lockheed Martin, wielkiego koncernu zbrojeniowego wytwarzającego m.in. rakiety do przenoszenia ładunków jądrowych oraz w papierach Honeywell International, odgrywającego wiodącą rolę w militarnym przemyśle atomowym USA.

W tym roku nagrodę pokojową Nobla otrzymała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ONZ oraz jej przewodniczący Muhammed El Baredai między innymi za walkę z rozprzestrzenianiem broni jądrowej. (Na podstawie informacji PAP, 27 listopada 2005)