|

1052. Płacz przy narodzeniu, radość przy śmierci

Herodot w „Dziejach” opisuje zwyczaje Trausorów związane z narodzeniem i śmiercią.. „Trausorowie trzymają się we wszystkim tych samych zwyczajów, co reszta Traków, ale z no­worodkami i zmarłymi tak postępują: dokoła noworodka siadają krewni i opłakują go, ile on nieszczęść musi zaznać, skoro się uro­dził, i wyliczają wszystkie ludzkie cierpienia; zmarłego natomiast wesoło i radośnie grzebią i mówią przy tym, że pozbył się wszystkich nieszczęść i żyje teraz w zupełnej błogości”.

Dzisiaj, tak mogą przeżywać śmierć ci, którzy życie swoje zawierzyli Chrystusowi, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem.