|

1042. Nieżyczliwość i odwet

Około roku 1874 inżynier Paszkowski, będący w służbie rosyjskiej wytyczał drogę na trasie Frampol – Zwierzyniec. Na tym szlaku była miejscowość Czarnystok. To w niej zatrzymał się zmęczony letnim upałem inż. Paszkowski. Wstąpił do miejscowego popa z prośbą o poczęstunek, pop chętnie by go przyjął, ale popodia – zacięty wróg wszystkiego, co polskie odmówiła nawet szklanki wody. Inżynier za takie przyjęcie wytyczył drogę tak, by przebiegała prze sam środek czarnostockiej cerkwi. Plan drogi został zatwierdzony przez odpowiednie władze rosyjskie i tym sposobem cerkiew w Czarnymstoku została rozebrana.

Z perspektywy wiary, nienawiść ma swoje wieczne konsekwencje.