|

1033. Zachować swoje życie

Dr. Richard Olney był wybitnym naukowcem, neurologiem na Uniwersytecie w San Francisco. Zajmował się niezwykle rzadką i nieuleczalną chorobą, Stwardnieniem Zanikowym Bocznnym ((Amyotrophic Lateral Sclerosis – A.L.S). Schorzenie powoduje stopniowe obumieranie w mózgu neuronów ruchowych, co przejawia się postępującym zanikiem mięśni.  Śmierć następuje zwykle po dwóch latach na skutek niewydolności oddechowej. Dr. Richard Olney leczył setki pacjentów z tą choroba, a w roku 1993 sam stał się jednym z nich w klinice, którą sam założył. Stał się pacjentem swojego ucznia.

Choroba przykula go do inwalidzkiego wózka, miał problemy z mową i coraz trudniej było mu oddychać. W tym stanie zachował pełną świadomość umysłu. W otoczeniu rodziny spędzał swoje ostatnie miesiące. Nie mówił jednak o swojej chorobie, ale o funduszach na badania naukowe i leczenie tej choroby, wiedząc, że jego osobiste losy są już przesądzone. Co więcej, poświęcił samego siebie na prowadzenie badań nad tą chorobą. Dobrowolnie zgłosił się na eksperymenty medyczne związane z leczeniem tej choroby, które nie były w stanie uleczyć jego samego, ale za to były przydatne w dalszych badaniach i leczeniu innych pacjentów. Jego koledzy mówili, że dr. Olney w swej chorobie jest nie tylko przykładem dla pacjentów i rodziny, ale także dla młodych naukowców, którzy prowadzą badania nad tą chorobą. Dr. Olney na kilka miesięcy przed śmiercią powiedział, że w czasie swojej kariery pomagał innym stanąć w obliczu śmierci a to pomogło mu zmierzyć się z własną śmiertelnością.

Historia dr Olney’a może być pomocna w zrozumieniu słów Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, nich się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i nich Mnie naśladuje”.