|

1029. „Dziecko ma dwóch ojców”

Dziecko ma dwóch ojców: tego ziemskiego, z którym mieszka oraz Ojca doskonałego Boga. Ojciec Niebieski daje dziecku życie, obdarza je łaskami i błogosławi, ale trud wychowania ponoszą rodzice. Tato jest dla mnie dobroczyńcą. Dzięki jego ciężkiej pracy nigdy nie byłem głodny. On dba o nasze utrzymanie. Jest moim nauczycielem, bo dzięki ojcu wiem, co jest dobre, a co złe.

Ojciec powinien być dobry i troskliwy, stanowczy i sprawiedliwy. Tato to głowa rodziny, on opiekuje się jej członkami, daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieci zwłaszcza synowie lubią pomagać ojcu w różnych pracach. Rodzice uczą dzieci modlitwy i klękając do niej dają znak, że potomkowie również powinni tak czynić. Dzieci muszą modlić się do Boga za swoich ojców” (Marcin – III a (strona internetowa  by @ W.M. styczeń 1999).