|

1020. Niedotlenienie Duchem Świętym

            Hypoxia jest stanem pilotów, których organizm przez dłuższy czas jest niedotleniony. Niedotlenienie prowadzi do dezorientacji pilota, niemożności poprawnego odczytywania informacji z przyrządów pokładowych i w końcu pozbawia całkowicie kontroli nad samolotem.

            W czasie szkolenia pilotów armii amerykańskiej, przeprowadza się doświadczenie, które ma pokazać przyszłym lotnikom, jakie są efekty Hypoxii. W tym celu, dwaj studenci wchodzą do komory, która symuluje warunki panujące na wysokości 10 000 m. Następnie zdejmują maską i po kilku minutach odpowiadaj na proste pytania. Odpowiedzi zapisują na kartce papieru.

            Pierwsze linijki są zapisane czytelnie. Następne rozmazują się, a już ostatnie są kompletnie nieczytelne. Co więcej, testowani studenci są przekonani, że są w dobrej kondycji a ich odpowiedzi są sensowne i wyraźne, a w rzeczywistości są oni bliscy utraty przytomności. I z tego stanu trudno ich wyrwać, po prostu są zablokowani na jakiekolwiek sugestie.

            W życiu wiary potrzebujemy Ducha Świętego, jak w życiu fizycznym tlenu. Gdy nie oddychamy Duchem Świętym tracimy jasność postrzegania. Dobro miesza się ze złem. Nasze życie wypełnia się nijakością. Tracimy zmysł moralny.