|

1016. Bronią nie zbudujesz pokoju

Przed laty na wystawie militariów zaprezentowano najnowszy model karabinu maszynowego, skonstruowanego przez Maxima. Zwiedzający pytali: „Czy ta broń nie uczyni wojny czymś najokropniejszym?” Wielki konstruktor i wynalazca odparł wtedy: „Nie, ona uczyni wojnę niemożliwą”. Jednak jego karabin nie sprawił, że wojna jest niemożliwa, stała się tylko bardziej krwawą i morderczą. Karabin maszynowy jest dzisiaj sto razy bardziej udoskonalony.

Zdawało się, że ów nowy karabin uczyni wojnę niemożliwą, ponieważ może wyrzucić z siebie do ośmiu tysięcy pocisków na minutę!

Ani broń, ani konferencje pokojowe nie uwolnią człowieka od widma wojny, dopóki nie przyjmie on całym sercem pokoju, który przynosi nam Chrystus.