|

1007. Podani próbie

„Pragnę przytoczyć tutaj rozmowę, jaką miałem podczas studiów w Rzymie z jednym z moich kolegów z kolegium, Fla­mandem z Belgii. Ten młody ksiądz był związany z dziełem ks. Josepha Cardijna, późniejszego kardynała. Dzieło to jest znane pod nazwą: JOC (Jeunesse Ouvriere Chretienne), czyli Chrześcijańska Młodzież Robotnicza. W naszej rozmowie zeszliśmy na temat sytuacji, jaka ukształtowała się w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Mój kolega powiedział mniej więcej tak: ‘Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was… A dlaczego tak dopuścił?’. I sam dał odpowiedź, którą uważam za znamien­ną: ‘Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone, być może, dlatego, że my na zachodzie Europy byśmy nie wytrzymali podobnej próby, a wy wytrzymacie’: To zdanie młodego Fla­manda wyryło się w mej pamięci. W jakiejś mierze miało ono znaczenie prorocze” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość).

W życiu jesteśmy wystawiani na różnego rodzaju próby i może nieraz rodzi się pytanie: dlaczego to mnie dotknęło? Zapewne odpowiedź możemy odnaleźć w historii zapisanej przez Papieża.